Василев и Партньори

Услуги

"ВАСИЛЕВ И ПАРТНЬОРИ" осигурява широка гама от надеждни, резултатни и доказани услуги в следните направления:

  • Независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация
  • Съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации
  • Изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и осигурително планиране и оптимизиране на бизнес
  • Обработка на възнагражденията на персонала
  • Консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес
  • Консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества
Решения за Вашия бизнес