Василев и Партньори

Мисия

Ние сме екип от професионалисти, работещи с любов и ентусиазъм. Призванието ни е с помощта на нашите знания и умения да бъдем Вашия консултант и помощник в бизнеса, защото това би било чест за нас.

Целта ни е, не само да подпомогнем бизнеса на нашите клиенти чрез практически и специфични съвети, но също така да им предоставим полезна и ценна информация и алтернативни решения. Това се гарантира от нашите висококвалифицирани сътрудници, които имат значителен опит.

Ако желаете надежден съветник, относно сложните закони в динамично променящите се условия за развитие на бизнес в България, ако искате да плащате дължимите данъци, но не повече отколкото е нужно, съобразно Вашите дългосрочни бизнес цели, ако се нуждаете от помощ при изпълнението на бизнес стратегията Ви, ние вярваме, че можем да Ви подкрепим и да сме Ви полезни. Защото няма проблем, който да не може да се разреши.

Ценим и уважаваме смелостта и креативността Ви, а успехът е Ваш собствен проект.

Решения за Вашия бизнес