Василев и Партньори

За нас

"ВАСИЛЕВ И ПАРТНЬОРИ" е консорциум, създаден в град Варна.

Неговите членове са се обединили, с цел предоставяне на висококачествени професионални услуги, реално помагащи за растежа на Вашия бизнес.

Партньори в консорциума са:

"Агенция за независим финансов контрол" ООД, специализирано одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България от 2002 година

"Ветеран" ООД, специализирано счетоводно предприятие, притежаващо повече от двадесетгодишен опит в предоставянето на услуги на малки и средни предприятия

"Регионална агенция за стопанска активност" ООД, специализирано консултантско дружество, запознато отлично с условията за стартиране, развитие и напускане на бизнес в България

Решения за Вашия бизнес